Home
Redevelopment
Location
Inspiring Workspace
Contact
1
2
3
4
5
6
7

A River
State
of Mind

De verbouwing van Rivierstaete is in volle gang. Na een totale renovatie zal het gebouw medio 2018 weer als kantoorgebouw in gebruik worden genomen. Het herkenbare en massieve gebouw wordt met de nodige ambitie aangepakt. We werken aan een transparant, duurzaam en uitnodigend gebouw met goede aansluiting op de omgeving. Impressies van het eindresultaat vindt u elders op deze site.

De ingrijpende verbouwing kan helaas niet worden gerealiseerd zonder enige overlast voor de directe omgeving. Op deze site, die speciaal voor de omwonenden is ingericht, vindt u informatie over het renovatieproces, de maatregelen die wij nemen en het beoogde resultaat.

Mocht u tijdens de renovatie vragen op opmerkingen hebben, neem dan contact met mij op.

Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief die u op de hoogte houdt van de ontwikkelingen.

 

DSC01543v2_loresJan Willem van den Besselaar
Omgevingsmanager Rivierstaete
info@cityside-rivierstaete.com
telefoonnummer 06- 20 30 86 99

Download hier de brief aan de buurt d.d. 5 december 2016 inzake de voortgang

 

Concept1
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent de bouw via onze nieuwsbrief.
Nieuws
Korte brand op terrein Rivierstaete

– Op maandagmiddag 31 oktober heeft een korte brand gewoed op het bouwterrein van Rivierstaete.

De brand werd om 14.39 uur gemeld en ontstond door slijpwerkzaamheden op de eerste verdieping. Vonken van het slijpwerk kwamen een etage lager terecht op plastic verpakkingsmateriaal. Het plastic vatte vlam en zorgde voor een grote rookontwikkeling. De Amsteldijk en de Trompenburgstraat werden tijdelijk afgesloten. Dankzij het kordate optreden van de brandweer was de brand binnen een uur geblust. Er zijn geen gewonden en de materiele schade op het bouwterrein is heel beperkt.

In de loop van de avond zal de brandweer nog een extra na-controle uitvoeren. Op dinsdagochtend 1 november worden de normale bouwwerkzaamheden hervat.

Rivierstaete wordt verbouwd tot een modern eigentijds kantoorgebouw. De verbouwing begon eerder dit jaar. De sloopwerkzaamheden lopen volgens plan en gelijktijdig wordt al gewerkt aan het plaatsen van nieuwe gevelelementen. In 2018 zal het gebouw weer geheel in gebruik worden genomen.
 
Afsluiting rijstrook Amsteldijk

Vanwege gevelwerkzaamheden aan gebouw Rivierstaete zal er een rijstrook aan de Amsteldijk afgesloten zijn. Fietsers en voetgangers vanuit de Berlagebrug kunnen onderstaande route via de Kromme Mijdrechtstraat en de Trompenstraat te gebruiken. Deze omleiding is ter plaatse aangegeven met bebording. De afsluiting zal tot uiterlijk half november 2016 van kracht zijn.

Nadat de werkzaamheden aan de gevels aan de Amsteldijk zijn afgerond wordt er voor het doorgaand fietsverkeer aan de Amsteldijk een fietstunnel aangelegd zoals in onderstaande afbeelding is weergegeven. Deze zorgt ervoor dat tijdens de opbouwwerkzaamheden van de gevels aan de Amsteldijk de fietsers en voetgangers de normale weg kunnen vervolgen.

luchtfoto bewerktIndien uw vragen heeft vernemen wij het graag.
 
Start gevelrenovatie

– Na een periode van voorbereidingen zal vanaf 18 juli a.s. de demontage van de gevel van Rivierstaete plaatsvinden. In de week daarvoor, vanaf 11 juli, zal gestart worden met het inrichten van het bouwterrein en het opzetten van de hijskranen.

In deze fase van de renovatie wordt eerst de bestaande gevel verwijderd en afgevoerd. Vervolgens wordt er een nieuwe gevel aangebracht. De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd en fase 1 start met de verwijdering van de gevel gelegen in het binnenterrein. De geselecteerde aannemer is gespecialiseerd in het verwijderen en aanbrengen van gevels en zal volgens de geldende wetten en regels te werk gaan.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07:30 uur en 17:00 uur.

Wij zullen u, via de website, op de hoogte houden van de vorderingen per fase en u tijdig informeren bij veranderingen hierin.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Jan Willem van den Besselaar op 06 20 30 86 99
 
Informatieavond buurt 18 mei 2016

– Beste buren,

In juni 2015 hebben wij u geïnformeerd over de voorgenomen renovatie van Rivierstaete. Het gebouw wordt in fases gerenoveerd en zal naar verwachting eind 2017 worden opgeleverd. De eerste fase van de renovatie is nagenoeg voltooid. De werkzaamheden in de eerste fase hebben zich vooral binnenshuis afgespeeld. Het gebouw is aan de binnenkant geheel gestript en gesaneerd en vrijwel klaar voor herindeling. U heeft daarvan waarschijnlijk weinig gezien of gemerkt.

Binnenkort gaan wij van start met de tweede fase. De tweede fase bestaat uit het vernieuwen van de daken en de buitengevel. Ter indicatie van de doorlooptijd is onderstaande impressie toegevoegd.

Uitnodiging buurtbijeenkomst

De tweede fase van de renovatie zal voor de omgeving duidelijker zichtbaar en merkbaar zijn. Wij nodigen u dan ook graag uit voor een bijeenkomst waarin wij de werkzaamheden in de komende fase zullen toelichten. U bent van harte welkom op

Datum : woensdagavond 18 mei
Aanvang : 19.30 uur
Locatie : Rivierstaete, ingang Amsteldijk


Renovatie fase 2: dak en gevel
De werkzaamheden aan de gevel en het dak starten naar verwachting op maandag 23 mei a.s. en worden uitgevoerd in vier hoofdfasen.
fasering gevelrenovatie
Alle betonnen gevelplaten en aluminium kozijnen worden van het gebouw gedemonteerd. Alleen het betonskelet zoals de fundering, kolommen en vloeren wordt hergebruikt.

Het demonteren van de gevelplaten gebeurt met hijskranen en hoogwerkers. Om de gevelplaten naar beneden te kunnen hijsen worden er per plaat hijsgaten geboord en slijpwerkzaamheden uitgevoerd. De gevelplaten worden grotendeels via kranen op het eigen terrein naar beneden getakeld. De gevelelementen worden vervolgens ontdaan van de resterende asbest toepassingen conform wet- en regelgeving en daarna mogelijk fijngeknepen en als puin in containers met vrachtwagens afgevoerd.

Het demonteren van de oude gevelelementen en het asbest saneren vraagt dus om veel logistieke bewegingen en geluid producerende handelingen. Gelukkig is het gebouw omsloten met een eigen parkeerterrein zowel aan de Trompenburgstraat als aan de binnenplaats. De logistieke bewegingen worden dus vooral op het eigen terrein uitgevoerd. In onderstaande tekening is de bouwplaats met het werkterrein en de plaats van de bouwkranen weergegeven.

Het demonteren van de Amsteldijk-gevel vraagt extra aandacht in verband met de drukke doorgaande weg naar het centrum. Mocht het nodig zijn de Amsteldijk gedeeltelijk voor een korte periode af te sluiten, dan zullen wij u daarover tijdig informeren.

Nadat de gevelplaten zijn verwijderd wordt er een nieuwe aluminium vliesgevel gemonteerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een combinatie van vast steigerwerk en mobiele kranen. De nieuwe gevelelementen bestaan grotendeels uit glas en aluminium, waardoor het gebouw een nieuw, fris en transparant uiterlijk krijgt. Het aanbrengen van nieuwe gevelelementen zal omstreeks juni 2017 zijn voltooid.


Wij zullen niet kunnen voorkomen dat deze gevelrenovatie gepaard gaat met enige overlast voor de omgeving. Deze overlast zal bestaan uit geluid en uit logistieke bewegingen van hijskranen en vrachtverkeer. Het binnenterrein is gelukkig groot genoeg voor alle vracht- en parkeerbewegingen waardoor het verkeer op de openbare weg hier minimaal hinder van ondervindt. Wij vragen op voorhand uw begrip voor de noodzakelijke werkzaamheden en zullen ons best doen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Informatie voor buurtbewoners

Wij willen u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de renovatiewerkzaamheden in de komende fase. We hebben daarvoor de volgende informatievoorzieningen:

• U kunt onze website raadplegen: www.cityside-rivierstaete.com/buurtcommunicatie. Op de website vindt u informatie over het gebouw, de renovatie en de globale planning. Ook vindt u daar een lijst met veel gestelde vragen. Wij zullen die lijst regelmatig aanvullen;
• Via de website kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief. Met die nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang en nieuwe ontwikkelingen;
• U kunt ons vragen stellen via: info@cityside-rivierstaete.com Wij zullen uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.
• Voor vragen of klachten gedurende de renovatie kunt u bellen met Jan Willem van den Besselaar, telefoonnummer 06 - 20 30 86 99;

We hopen u op woensdagavond 18 mei a.s. te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Namens het Projectteam Herontwikkeling Rivierstaete


Jan Willem van den Besselaar 
Proefsloop gevelpaneel Rivierstaete

– Vanaf maandag 25 april a.s. zal de aannemer starten met een proefsloop en proefsanering van enkele gevelpanelen aan de buitenkant van het gebouw. Deze werkzaamheden zullen plaatsvinden op het binnenterrein en zullen ongeveer 2 a 3 dagen in beslag nemen.

De proefsloop houdt in dat een aantal gevelpanelen gedemonteerd- en met een hijskraan verwijderd worden, om vervolgens op de grond te ontdoen van het kozijnprofiel en bitumen- en kitrestanten. Vervolgens zal het betonnen gevelelement klein worden gemaakt tot puin en afgestort in een container. Middels deze proefsloop testen wij de optimale werkvolgorde, veiligheid en kunnen we een inschatting maken van eventuele hinder en geluidsoverlast voor de directe omgeving. Voor de proefsloop zullen enkele containers en hijskranen op het binnenterrein worden geplaatst.

De werkzaamheden zijn zichtbaar voor diegenen die zicht hebben op het binnenterrein van het gebouw en wij verwachten dat hierbij wel enig geluid zal worden geproduceerd. Vanzelfsprekend zullen wij proberen dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07:30 uur en 17:00 uur.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Jan Willem van den Besselaar op 06 20 30 86 99
 
Start saneringswerkzaamheden

4 februari 2016 – Vanaf 8 februari zal worden aangevangen met het asbestsaneringsproject in het gebouw.
De voorbereiding en de sanering zullen circa 20 weken in beslag nemen en zijn rond medio juni afgerond.
De geselecteerde aannemer is gespecialiseerd in het verwijderen van asbest en zal volgens de geldende wetten en regels te werk gaan.

De aannemer zal enkele containers en keten op het binnenterrein plaatsen. De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07:30 uur en 17:00 uur.
De werkzaamheden zullen alleen binnen het gebouw plaatsvinden en wij verwachten geen of zeer beperkt overlast voor de directe omgeving.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Jan Willem van den Besselaar op 06 20 30 86 99
 
Interne sloop start

26 juni 2015 – Op 6 juli zal worden aangevangen met het strippen van de aanwezige kantoren en inrichting van Rivierstaete. Het zijn de eerste voorbereidingen van de verbouw en transformatie van het casco om het nieuwe gebruik mogelijk te gaan maken. Er wordt geen tot beperkte overlast voor de buurt verwacht.
 
Inloop informatieavond - 30 juni 2015

15 juni 2015 – Op dinsdagavond 30 juni is van 19.30 tot 21.00u de mogelijkheid om de plannen voor het vernieuwde Rivierstaete te komen bekijken. Op verschillende panelen zal het ontwerp, de nieuwe indeling, de verbouwplannen en de planning worden getoond. De eigenaar Vastint Netherlands, de architect MVSA en de herontwikkelaar Peak Development zullen aanwezig zijn. Locatie is de ontvangstruimte bij Rivierstaete aan de Amsteldijk 166.
 
De planvorming vordert!

7 april 2015 – In het voorjaar van 2015 is er door het herontwikkelteam Rivierstaete hard gewerkt aan de planvorming. De plannen van MVSA krijgen hun definitieve vorm en zijn gezamenlijk geoptimaliseerd met de andere betrokken adviseurs om het op het gebied van esthetiek, installatietechniek, energie- en materiaalgebruik een slim duurzaam gebouw te maken voor de toekomst. Voor de zomer van 2015 wordt verwacht de plannen afgerond te hebben en deze te tonen aan de buurt.